Behandeling 0-5 jaar


Behandeling 0-5 jaar


Bij deze behandeling wordt gewerkt vanuit de Infant Mental Health (IMH) visie. Binnen de IMH wordt gekeken naar hoe een baby/peuter/kleuter zich ontwikkelt, hoe het gaat met de ouder en welke omgevingsfactoren meespelen bij de vragen die er zijn. Deze drie dingen hebben allemaal invloed op de relatie tussen ouder en kind. Binnen een IMH behandeling is het uitgangspunt om deze relatie te versterken waardoor de problemen zullen afnemen en jonge kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Vragen waarmee je terecht kunt kunnen bijvoorbeeld gaan over slapen, eten of huilen of vragen rondom de hechting.


De IMH behandeling vindt plaats in de thuissituatie, max 20 minuten reistijd vanuit 3732 CD De Bilt.

Tijdens een behandeling wordt vaak gebruik gemaakt van video-interactie begeleiding.


    De praktijk kan daarnaast gevraagd worden voor het geven van scholing of een lezing, bijvoorbeeld voor verloskundigen, consultatiebureau medewerkers, pedagogisch medewerkers van een kinderopvang, of voor ouders.



    • Meer weten over de ontwikkeling van jonge kinderen en manieren om de relatie te versterken? Lees dan het gratis e-book Groei.

             Klik hier om deze te openen en vervolgens kun je hem downloaden.






    Orthopedagogische Praktijk de Groei - www.op-degroei.nl -  06-19452247 - m.c.schaefers@op-degroei.nl