Behandeling 6-18 jaar


Behandeling voor kinderen van 6-18 jaarIn de praktijk zijn verschillende mogelijkheden van behandeling. Tijdens een intake gesprek worden de problemen en de hulpvraag besproken. Vervolgens wordt gekeken of er direct gestart kan worden met een behandeling of dat er nog een vervolggesprek moet komen om de prolematiek beter te kunnen begrijpen. Daarna wordt gekeken welke behandelvorm het beste past bij het kind en de ouder(s). Uiteraard kan dat ook een combinatie zijn van verschillende methodes en worden ouders ook betrokken bij de behandeling.


  • Behandeling met behulp van spel en tekeningen


  • Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve therapie kijkt naar de invloed van je denken op je handelen en voelen. Als je gebeurtenissen negatief interpreteert of op jezelf betrekt wanneer dit niet nodig is wordt je sneller angstig, somber of geïrriteerd. Gedragstherapie gaat er van uit dat hoe je je voelt grotendeels bepaald wordt door hoe je handelt. Bij cognitieve gedragstherapie wordt er dus zowel gekeken naar hoe je denkt als naar je manier van doen en laten.


  • EMDR (traumabehandeling)

EMDR is een methode die ingezet wordt na het meemaken van een traumatische gebeurtenis. Dat kan bijvoorbeeld een ongeval zijn of een nare ervaring in een ziekenhuis of een pestervaring. Tijdens de EMDR wordt gevraagd te denken aan de gebeurtenis en je bijbehorende gedachtes en gevoelens. Als je het niet wil hoef je er niet over te praten, maar dat kan wel. Vervolgens leidt de therapeut je af door je bijv. oogbewegingen te laten maken of ritmes te tikken met je handen. Dit zorgt ervoor dat de emotionele lading van de gedachtes afnemen en je traumatische herinnering je niet meer in de weg zal zitten.


  • Mindfulness

Mindfulness wordt ook wel de derde generatie gedragstherapie genoemd. Door het doen van meditaties, zowel zittend / liggend als in beweging, ga je leren je aandacht te trainen om meer in het hier-en-nu te zijn en zullen piekergedachten en sombere gevoelens afnemen.


  • Wandeltherapie

Het wordt steeds bekender en met onderzoeken onderbouwd: wandelen is gezond! Niet alleen voor onze fysieke, maar zeker ook onze mentale gesteldheid! Zijn in de buitenlucht, gééft lucht. Wandelen zet je letterlijk en figuurlijk in beweging. Er wordt gelopen in het bos in de Bilt

Orthopedagogische Praktijk de Groei - www.op-degroei.nl -  06-19452247 - m.c.schaefers@op-degroei.nl