Infant Mental Health


Infant Mental HealthInfant Mental Health is er voor ouders met jonge kinderen (0-6 jaar) met vragen op het gebied van:


Slapen, Eten, Huilen, Praten, Driftbuien, Teruggetrokken / stil gedrag, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Jaloezie op broertjes/zusjes, Hoe je je baby / peuter / kleuter kan leren begrijpen, Hechting, Trauma, Ouderschap, Depressieve gevoelens van de ouder


Infant Mental Health Visie

Er wordt gewerkt vanuit de Infant Mental Health (IMH) visie, waarbij gekeken wordt naar zowel kind-, als ouder- als omgevingsfactoren en naar welke invloed deze factoren hebben op de relatie tussen ouder en kind. (Zeer) jonge kinderen maken een enorm snelle ontwikkeling door op meerdere gebieden. Hierdoor zijn ze in deze leeftijd extra kwetsbaar wanneer de ontwikkeling niet zo loopt zoals verwacht, maar zijn er juist ook extra veel mogelijkheden om de ontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren en te zorgen voor een stevige basis. Ouder en kind zijn op deze leeftijd nog onlosmakelijk aan elkaar verbonden; hoe jonger het kind, hoe meer hij/zij afhankelijk is van de ouder/opvoeder. Het werken met en aan deze relatie wordt bij een IMH behandeling gebruikt om kinderen te helpen groeien in hun ontwikkeling en om weer meer rust en balans in het gezin te krijgen.In sessies wordt meestal met ouders en kind samen gewerkt en soms met ouders alleen. Tijdens een intake gesprek wordt eerst besproken hoe jullie situatie is en waar jullie vragen over hebben. Afhankelijk van deze intake, wordt gewerkt met verschillende methodes. Te denken valt aan:


  • Ouder-kind psychotherapie

Gesprekken, waarbij ook de baby/dreumes met haar/zijn non-verbale communicatie betrokken wordt.


  • Video interactie begeleiding / Modified Interaction Guidance

Hierbij leer je zo goed mogelijk de signalen van het jonge kind te lezen en te begrijpen en hier zo adequaat mogelijk op te reageren.


  • EMDR

Een methode die ingezet kan worden bij traumatische ervaringen, zie voor meer informatie www.emdr.nl.


  • Floorplay

Een methode om de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het jonge kind te stimuleren, door middel van spel en toegepast in allerlei dagelijkse situaties.


  • 5 gesprekken model

Een kortdurende oplossingsgerichte interventie.


  • Skype sessies / video begeleiding op afstand

Voor iedereen die verder weg woont en/of voor wie het lastiger is om af te spreken, bieden skype sessies een uitkomst. Ook is het mogelijk video's te maken en deze op te sturen zodat deze bekeken kunnen worden en tijdens de skype afspraak besproken kunnen worden.Lezing / informatiebijeenkomst

Praktijk de Groei biedt de mogelijkheid tot het geven van lezingen en informatie bijeenkomsten over de sociaal-emotionele ontwikkeling en hechting van (zeer) jonge kinderen. Dit kan zijn aan professionals, zoals jeugdverpleegkundigen, verloskundige, pedagogisch medewerkers of wijkteams, maar ook aan ouders tijdens een avond van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.


Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.Orthopedagogische Praktijk de Groei - www.op-degroei.nl -  06-19452247 - m.c.schaefers@op-degroei.nl