home
Orthopedagogische Praktijk de Groei


~ Ontwikkelen in beweging ~
Orthopedagogische Praktijk de Groei is een kleinschalige praktijk in het midden van het land waarbij maatwerk en persoonlijk contact voorop staat. Jij staat centraal!

De praktijk biedt verschillende vormen van coaching en therapie aan en richt zich op kinderen, jongeren, jong volwassenen (tot 25 jaar) en ouders.
  • Wandeltherapie / coaching


  • Therapie / coaching met behulp van paarden


  • Infant Mental Health (0-5 jaar en ouders)Binnen deze werkwijzes wordt gewerkt vanuit een oplossingsgerichte benadering en er wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, mindfulness / acceptance and commitment therapy en in het geval van trauma kan EMDR m.b.v paarden ingezet worden. 


Orthopedagogische Praktijk de Groei - www.op-degroei.nl -  06-19452247 - m.c.schaefers@op-degroei.nl